Relining eller stambyte?

Hur ska man veta vad som behövs?

Det är klurigt att veta när det är dags för ett stambyte eller om det räcker med att göra en relining.

För att kunna veta vilket alternativ som gäller måste man ha mer fakta kring alternativen.

Här nedan får du en översiktlig beskrivning om hur relining och stambyte går till samt för och nackdelar med de båda alternativen.

Vill du läsa mer kan du kolla in Sustend där får du en noggrann och utförlig beskrivning om de båda alternativen.

Vad är ett stambyte?

Större projekt än relining

Ett stambyte är när du blir tvungen att byta ut rör och ledningar från fastigheten, eftersom de riskerar att sätta igen och spricka, som i sig kan leda till stora skador på byggnaden.

Fördelar

 • Kan upptäcka mögel och fukt i samband med stambyte
 • Ett långvarigt alternativ

Nackdelar

 • Dyrt för förening och enskild bostadsägare
 • Badrum eller kök kommer troligtvis rivas upp
 • Det tar längre tid

Läs mer om stambyte på TV4.se.

Vad är relining?

Mindre projekt än stambyte

Relining är när man invändigt renoverar rörledningar hos byggnader eller nere i marken. Det innebär att man gör rent rören och lägger dit nytt material, på detta sätt slipper man byta ut hela rören man lagar de istället.

Fördelar

 • Det går snabbare, billigare och är smidigare
 • Det blir inte en byggarbetsplats eftersom man gör det inifrån
 • Miljövänligare

Nackdelar

 • Behövs göras om i framtiden
 • Går inte att säkerställa hur länge det håller
 • Viktigt att titta efter P-märkning