Matavfallssystem

Matavfallssystemet är en viktig del av ett hållbart samhälle. Genom att separera matavfall från övrigt avfall kan vi både minska mängden avfall som hamnar på deponi och använda det som resurs för att producera biogas och gödsel. I denna artikel kommer vi att titta närmare på matavfallssystem och hur de används.

Vad är matavfall?

Matavfall är organiskt avfall som uppstår i samband med matlagning och matkonsumtion. Det kan exempelvis vara skal och rester från grönsaker och frukt, animaliska produkter som kött och fisk, samt bröd och mejeriprodukter. Läs mer om matavfall och matsvinn hos Naturvårdsverket.

Vad får man slänga i matavfall?

I matavfallssystemet får man slänga organiskt avfall som genereras under matlagning och matkonsumtion. Denna kategori inkluderar bland annat skal från grönsaker och frukt, rester från måltider, samt animaliska produkter som kött och fiskrester. Även bröd, mejeriprodukter och kaffesump räknas som sådant avfall. Det är viktigt att endast slänga biologiskt nedbrytbart avfall i behållaren för att underlätta processen av att omvandla detta avfall till biogas och gödsel. Matavfall som sorteras på rätt sätt bidrar till en mer hållbar hantering av resurser och minskar belastningen på miljön.

Bild från gpa.se

Avfallshantering för olika verksamheter

Att ta hand om avfall är viktigt oavsett vilken verksamhet det handlar om. Här är några exempel på hur det kan hanteras inom olika branscher:

Restauranger

Restauranger genererar stora mängder matavfall varje dag. En effektiv lösning kan vara att använda sig av ett matavfallssystem där avfallet separeras och sedan komposteras eller används för biogasproduktion. Detta minskar miljöpåverkan samtidigt som det kan generera en ekonomisk vinst genom att producera biogas eller använda komposten som gödningsmedel.

Livsmedelsaffärer

Livsmedelsaffärer har ofta stora mängder matavfall från exempelvis frukt och grönt som inte längre är säljbart. Genom att använda sig av matavfallssystem kan avfallet komposteras eller användas för biogasproduktion. Detta minskar miljöpåverkan samtidigt som det kan generera en ekonomisk vinst genom att producera biogas eller använda komposten som gödningsmedel.

Sjukhus och vårdinrättningar

Sjukhus och vårdinrättningar kan generera stora mängder matavfall från patienter och personal. Här är det viktigt att ha en effektiv hantering av avfallet för att minska risken för spridning av sjukdomar. Genom att använda sig av ett matavfallssystem kan avfallet separeras och sedan användas för biogasproduktion eller kompostering. Detta minskar miljöpåverkan samtidigt som det bidrar till en mer hygienisk och säker hantering av avfallet.

Köp matavfallsysstem för storköks- och bostadsmiljöer

Vill du vara en del av lösningen för en mer hållbar framtid? Då är det dags att investera i ett matavfallssystem. GPA erbjuder produkter som passar olika behov och krav i storköks- och bostadsmiljöer. Genom att använda ett effektivt matavfallssystem kan olika verksamheter minska sin miljöpåverkan och samtidigt skapa en resurs av avfallet.

Olika typer

Det finns olika typer av matavfallssystem som kan användas för att hantera matavfall på ett effektivt sätt. Här är några exempel:

1

Sopsorteringssystem

Ett sopsorteringssystem är ett vanligt sätt att hantera matavfall i olika verksamheter. Systemet kan bestå av olika typer av behållare eller kärl för att separera matavfallet från övrigt avfall. Det är viktigt att behållarna är ordentligt märkta så att det inte uppstår någon förvirring om vad som ska läggas var. För att systemet ska fungera optimalt krävs det också en utbildning av personalen för att säkerställa korrekt sortering av avfallet.

2

Avfallskvarnar

Avfallskvarnar är en annan lösning för att hantera matavfall på plats. Kvarnarna monteras under diskbänken och maler ner matavfallet till små bitar som sedan kan spolas ner i avloppet. Detta är en praktisk lösning för hushåll som vill minska sitt avfall och undvika dålig lukt från rester som ligger och ruttnar i soporna.

3

Fettavskiljare

En annan typ av matavfallssystem som är vanligt i restaurangbranschen är fettavskiljare. Dessa system används för att separera fett och olja från avfallet, vilket är viktigt för att undvika stopp i avloppssystemet och minska risken för miljöpåverkan. Fettavskiljare kan vara antingen manuella eller automatiska och är ofta obligatoriska enligt lag för vissa verksamheter.

Krav på separat insamling av avfall

Från och med 1 januari 2024 gäller nya krav på sortering och separat insamling av bioavfall från verksamheter samt hushåll, dessa krav har ersatt tidigare krav gällande insamling av matavfall. På Naturvårdsverket hittar du fullständig information om vad som gäller.

Regelverket kan även omfatta krav på rapportering och dokumentation av denna hanteringen. Att följa dessa regler är avgörande för att minska miljöpåverkan och för att säkerställa en hållbar och effektiv hantering. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om de specifika regler som gäller i din region eller verksamhet.