Rördragning, rörinspektioner och värmepumpar

Att utföra ROT-projekt ställer höga krav gällande kompetens och flexibilitet. Företagen strävar efter minimal inverkan på befintlig rördragning. Lösningen ska passa för den fastighet som avses. Med de flesta företags erfarenhet och kompetens kan de hantera även besvärliga projekt. Att gå in i äldre fastigheter på ett varsamt sätt och uppdatera fastigheten till modern VVS-funktion har blivit en av deras specialiteter. Vare sig det gäller ROT-ombyggnad eller en komplett nyinstallation kan de ofta hjälpa till.

Rörinspektioner

För att upptäcka fel och brister i nuvarande rör och stammar behövs rätt utrustning. Kan VVS-företagen gå in på djupet med avancerad inspektionsutrustning för att lokalisera problem som sedan kan åtgärdas. Ibland är dokumentationen om nuvarande rördragning bristfällig och då kan de hjälpa till att skapa ett bättre underlag som blir nyttigt för framtida projekt.

Krafer | Garageportar

Värmepumpar

Att göra rätt val gällande värmepumpar kan spara mycket pengar för en fastighetsägare. Idag efterfrågas miljövänliga alternativ som har hög verkningsgrad. Samtidigt är det en stor investering och det kan vara svårt att välja rätt i det stora utbudet av värmepumpar. Företagen kan avgöra vilket värmepumpssystem som passar din fastighet bäst. Därefter kan de erbjuda en helhetslösning där allting ingår. Gör en beräkning för att se vad du kan spara per år genom att byta till en modern värmepump. Om du sänker uppvärmningskostnaden kommer investeringen betala igen sig själv med tiden.

23 nov 2015